Polityka prywatności

§ 1 Podmiot i zasady polityki prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Najemców korzystających z możliwości zawarcia umowy najmu za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fatcar.pl stanowi integralną część Regulaminu wypożyczalni fatcar.pl
 • Administrator szanuje prawo Najemców do prywatności i dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony powierzonych danych osobowych.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Lead Investments Sp.zo.o.
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Rodzaj i cel przetwarzanych danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Najemcy wyrażonej z chwilą skorzystania z usług najmu za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.fatcar.pl
 • Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1 powyżej to dane pozwalające na identyfikację Najemcy oraz bezpośrednio określające jego tożsamość, tj.:
  • - imię i nazwisko,
  • - wiek,
  • - adres zamieszkania,
  • - adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • - seria i numer prawo jazdy,
  • - seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • - PESEL,
  • - numer telefonu komórkowego
 • Dane osobowe, przekazane przez Najemcę przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z Programu Partnerskiego.
 • Najemcy przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu.
 • Najemca zapewnia, że wszystkie dane osobowe podane przez niego w procesie rejestracji lub w trakcie korzystania z usług najmu są prawdziwe i kompletne. Podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego i niezakłóconego korzystania z najmu.

§ 3 Pliki „cookies”

Wykorzystanie plików „cookies”- tzw. ciasteczek

 • Ciasteczka to pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Najemcy, przeznaczone do korzystania z usług najmu, służące do identyfikowania Najemcy bądź zapamiętywania historii podejmowanych przez niego działań.
 • Ciasteczka są wykorzystywane w celu dostosowania i optymalizacji usług najmu dla potrzeb Najemcy, tworzenia statystyk odsłon serwisu, personalizacji przekazów marketingowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • Najemca może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze Ciasteczek m.in. za pomocą zmiany ustawień przeglądarki. Brak zgody na wykorzystywanie Ciasteczek może jednak spowodować niepoprawne działanie usług lub też wyświetlenie go w niepełnym zakresie.
 • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 4 Postanowienia końcowe

 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Najemcę na adres e-mail [email protected]
 • Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Najemcę z 7- dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację na stronie internetowej fatcar.pl

Możesz zarządzać swoją zgodą na przetwarzanie cookies, klikając tutaj